Winterprüfung

Verkauf:

Theorie: 24. Februar 2022, Raum A1.058, Berufsschule 2 Augsburg

Praxis: 22. März 2022, Raum A0.014, Berufsschule 2 Augsburg

Produktion:

Theorie: 24. Februar 2022, Raum A1.058, Berufsschule 2 Augsburg

Zwischenprüfung

Verkauf:

Theorie: 16.03.2022, Berufsschule 2, Raum A1.058
Praxis Gruppe 1: 23. März 2022, Berufsschule 2 Raum A0.014
Praxis Gruppe 2:
24. März 2022, Berufsschule 2, Raum A0.014

Produktion:

Theorie: 16.03.2022, Berufsschule 2, Raum A1.058
Praxis Gruppe 1: 08.03.2022, Fleischerschule Augsburg
Praxis Gruppe 2: 09.03.2022, Fleischerschule Augsburg

Abschlussprüfung Sommer 2021

Verkauf:

Theorie: 28. Juni 2022, Berufsschule 2, Raum A1.058

Praxis Gruppe 1: 12. Juli 2022, Fleischerschule Augsburg

Praxis Gruppe 2: 13. Juli 2022, Fleischerschule Augsburg

mündlich: 14.07.2022, Berufsschule 2, A4.030

Produktion:

Theorie: 28. Juni 2022, Berufsschule 2, Raum A1.058

Praxis Gruppe 1: 05.07.2022, Fleischerschule Augsburg

Praxis Gruppe 2: 06.07.2022, Fleischerschule Augsburg

Schlachtprüfung: 04.07.2022

mündlich: 15.07.2022, Berufsschule 2, A4.030